Seksgesima

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:

Jesus sagde: »Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for høsten er inde.«

Og han sagde: »Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.«

Hvorfor? Hvordan? og hvad er egentlig formålet?

Det er spørgsmål, der sådan kan dukke op i os fra tid til anden.

Det kan være i forbindelse med helt konkrete forhold:

En lærer giver en elev en opgave, og disse tre spørgsmål dukker op. En politimand skal opklare en forbrydelse. En tømrermester sætter sine ansatte til at bygge et hus. En husmor der skal lave mad til sine gæster.

Så dukker de 3 spørgsmål op:

Det første, ?Hvorfor?, peger bagud. Det handler om hvordan vi er nået til dette punkt. Hvad er der sket? Hvad er historien?

Det andet spørgsmål, ?hvordan? peger på måderne at udføre den opgave på, som historien nu engang har budt os.

Endelig fortæller det tredje spørgsmål, dét om hensigten eller formålet, noget om fremtiden. Hvad vil vi opnå med lektien i skolen, opklaringen af ulykken, huset som skal bygges, festmiddagen til gæsterne eller hvad det nu måtte være.

Men nu kan der også ske dét at disse tre spørgsmål dukker op ligesom uden et konkret anliggende. Hvor det ligesom er det hele, det drejer sig om! Hvorfor lever jeg? Hvordan skal jeg leve? Og hvad er formålet med at jeg lever!

Disse store spørgsmål dukker typisk op i forbindelse med dét, vi kalder livskriser. Det kan være tragedier: Et dødsfald i familien som fører til sorg og angst. Det kan være egen sygdom eller ulykker. Naturkatastrofer, eller afskedigelser.

Men livskrisen kan også være af mere glædelig art. Krise betyder oprindelig skillevej: ungdomsårene med alle de mange valgmuligheder, mødet med og valget af kærlighed, fødsler som gør at man får en ny identitet som mor eller far: dér står man ved en skillevej, hvor alt kan være så overvældende at de tre spørgsmål bare dukker op: Hvorfor, hvordan og hvortil, hvad er formålet, med det hele, med livet?

Sådan rejser spørgsmålene sig da for os uden svar. Og på de svære dage står de ubesvarede spørgsmål for os som hemmeligheder. Og hemmeligheder, det ved vi godt, dem har vi det ikke godt med.

 

At kende til en hemmelighed, som vi ikke må fortælle videre, det er svært.

At vide at der findes hemmeligheder, som betyder noget for vores liv, men som vi ikke må eller kan komme til at kende: Dét er ubærligt.

PÅ de gode dage, hvor nye muligheder åbner sig for os, dér rejser de ubesvarede spørgsmål sig for os som gåder, der pirrer os, og ve den, der afslører gådens svar for tidligt!

Og her er det så at de to lignelser kommer ind i billedet. Lignelsen om sædekornet der spirer og sætter aks og lignelsen om sennepsfrøet, der lader noget som en hel busk løfte sine stængler mod himlen.

For svaret på de 3 store spørgsmål, hvorfor, hvordan og hvortil, er Guds rige, Guds kraft. Alting kommer fra Guds kraft, alting sker ved Guds kraft, og alle ting skal tjene til gode for Guds kraft.

Og hvordan er Guds rige, Guds kraft så. Det ved vi jo ikke. For nogen er det en hemmelighed der nager og gør livet uudholdeligt. For andre er det en gåde, der pirrer, og driver os videre.

Og her er det så at Jesus med sine lignelser er meget omhyggelig med at svare på en måde, så gåden ikke bliver løst - for så ville han jo ødelægge vores liv, vores lyst, dét der ansporer os og driver os videre frem. Nej Gåden om livets hvorfor, hvordan og hvortil, er det op til hver eneste levende sjæl at løse.

Men samtidig så ved Jesus godt, at hemmeligheder er ubærlige, ødelæggende for sjælens fred og velvære, ja ligefrem for livet selv. Altså må han svare. Og dét han gør ved at give os lignelserne om sædekornet, der vokser, af sig selv, med en Gud, der forekommer næsten uansvarligt ubekymret, og med lignelsen om sennepsfrøet, der vokser, så hurtigt, at man næsten kan se det, og som blandt markens urter bliver meget høj, dét er at han forvandler de ubesvarede spørgsmål fra at være hemmeligheder, der suger kraften ud af mig, til at stå som gåder, der udfordrer mig, eller kalder kraften frem fra min sjæl.

Når jeg står på lykkens dage, og der viser sig så mange muligheder, og jeg skal finde mine ben med en ny identitet: for jeg er blevet student, eller ægtemand eller far eller bedstefar eller hvad det nu må være: ja, så fortæller lignelserne mig noget om den berigelse, der ligger i at løfte alle de kommende udfordringer.

Men når omvendt står på krisens dage, for jeg har mistet, eller jeg er blevet ramt af skæbneslag, og jeg ved ikke hvorfor, hvordan og hvortil, så viser lignelserne mig noget, jeg kan tage som forbillede: et hvedekorn eller et sennepsfrø.

Ja, sådan kan jeg gøre: jeg kan ved at gå i jorden være den lille gyldne kærne der lader nyt liv, nye muligheder spire frem. Og jeg kan ved at virke som sennepsfrøet, uanseeligt med sin grå farve, dér kan jeg give liv og lyst til så mange andre. Måske er det ikke kød af mit kød, jeg skal sendes ud i verden ved min indsats, men så er det måske Himlens fugle, andre af Guds riges børn, også mine brødre og søstre i Helligånden som bygger rede i de stængler og grene jeg sender mod himlen. Og så? Så får også jeg lod og del i den store sammenhæng, hvor sløret er løftet for alle hemmeligheder og hvor alle gåder står for mig som gode og givende at gå gang med.

Amen

Kontakt os

  • Holmsland Kirker
  • v/ Sognepræst Ole Lange
    Holmsland Præstegård
    Gadegårdsvej 3, Kloster
    6950 Ringkøbing

  • Tlf: 97 33 70 11
  • Email: hokl@km.dk
 

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Jeg accepterer ikke cookies Jeg accepterer kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies